Naše kancelář poskytuje možnost opatření znaleckých posudků k příčinám škodných událostí resp. k rozsahu a výši vzniklé škody. Opatření znaleckých posudků je často nezbytnou podmínkou pro posouzení ve věci samé. Spolupracujeme s řadou odborníků a znalců z různých oborů. Jedná se zejména o znalce z oblasti dopravy -příčin dopravních nehod, z oblasti zdravotnictví, z oblasti forenzní biomechaniky, z oblasti požární ochrany – příčin požárů, z oblasti stavebnictví, jakož i z dalších oblastí a oborů ke zjištění příčin a výše škod na zdraví a na věcech movitých či  nemovitých.

Kancelář spolupracuje s dalšími odborníky z oblasti pojišťovnictví – vysokoškolskými učiteli, pojišťovacími makléři, také s exekutory a tlumočníky. Vyžaduje-li případ navíc posouzení ze speciální právní oblasti, zajistíme konzultaci jiné právní kanceláře.

Tímto způsobem lze operativně  opatřit všechny potřebné podklady  a zajistit  spolupráci odborníků pro komplexní vyřízení záležitosti klienta.

GDPR – informace pro klienty